Algemene Voorwaarden & Privacy

1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
  •  Verkoper: de natuurlijke persoon zoals hierna in artikel 2 gedefinieerd. 
  •  Koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de verkoper; 
2. Identiteit van de verkoper: 
Niels Vos 
handelend onder de naam: De Stripverzamelaar 
Bereikbaarheid: 06 23077824
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.zwevendevesting.nl 
3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de verkoper en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen verkoper en koper. 
4. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de koper mogelijk te maken. Als de verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet. Uitgebreide omschrijvingen of scans kunnen te allen tijden gemaild worden. 
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
  •  de prijs;
  •  de eventuele kosten van aflevering;
  •  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst; en
  •  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs (indien van  toepassing). 
5. Nadat de koper zijn bestelling heeft geplaatst ontvangt hij binnen 5 werkdagen een bevestigingsmail van de verkoper met het totaalbedrag inclusief verzendkosten en de betalingsinstructies. 
6. De producten die via de website van de verkoper worden aangeboden, kunnen ook op andere sites worden aangeboden (en worden verkocht). De koper kan er daarom pas vanuit gaan dat het één en ander op voorraad is als de verkoper per e-mail de bestelling heeft bevestigd. Alsdan komt de overeenkomst pas tot stand. 
7. De koper kan betalen door middel van een Bank/Giro-overschrijving. 
8. De betaling van de bestelling dient uiterlijk 10 dagen na aankoop voldaan te zijn, tenzij anders overeengekomen. Daarna zal de aankoop van de koper binnen enkele werkdagen, goed verpakt, verstuurd zal worden. Het verzendadres zal het adres zijn dat de koper heeft opgegeven. Afhalen is op afspraak mogelijk. 
9. De op de website genoemde prijzen van alle producten zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten zijn voor rekening van de koper. Zie de pagina "Verzendkosten". 
10. Voor verzending worden de producten gecontroleerd. Indien de producten onverhoopt zijn beschadigd, hetgeen afbreuk doet aan de waarde van het product, dan wordt – indien voorradig – een vervangend exemplaar toegezonden. Indien dit niet mogelijk zal in overleg tussen de verkoper en de koper een passende oplossing worden gezocht. 
11. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging gedurende de verzending. Aangetekende/verzekerde verzending van het product is altijd mogelijk. 
12. De verkoper heeft deze website opgezet om delen van zijn verzameling te verkopen. Alle (strip)boeken zijn afkomstig uit mijn privé verzamelingen en worden dus particulier verkocht of geruild. 
13. De verkoper hanteert de stelregel “niet goed, geld terug”. Het aankoopbedrag wordt dan na retourontvangst van het product gestort op zijn rekening, mits het product in eenzelfde staat als dat het product is toegezonden, is geretourneerd. De verzendkosten voor het heenzenden en retourneren van de strip zijn voor de koper. 
14. Bij het plaatsen van een bestelling, het geven van een opdracht, bevestigt u dat u onze voorwaarden gelezen, begrepen en geaccepteerd heeft.
 
Privacy

Wij hechten groot belang aan uw privacy. Volgende paragraaf beschrijft ons beleid inzake privacy. Als u een vraag heeft met betrekking tot de privacy voorwaarden bij www.zwevendevesting.nl, neem dan contact met ons op voor bijkomende informatie. Tenzij anders vermeld, is onze huidige privacyverklaring van toepassing op alle informatie die we over u en over uw account verzameld hebben. We staan echter achter onze beloftes en zullen nooit, zonder voorafgaande toestemming van de betreffende klanten, ons beleid en privacyverklaring fundamenteel wijzigen.

 

Welke persoonlijke informatie verzamelt www.zwevendevesting.nl over u en wie heeft toegang?

-Informatie die u ons geeft: we ontvangen en bewaren alle informatie die u via onze website invoert of die u ons op een andere manier bezorgt gedurende een gelimiteerde periode. Dit betreft de informatie die u ons doorgeeft bij het plaatsen van een bestelling, zoals naam, adres, telefoonnummer, en emailadres.

-De aangeleverde informatie wordt niet verstrekt aan derden en wordt alleen gebruikt ter afhandeling van de geplaatste bestelling.

-Vanuit www.zwevendevesting.nl worden geen mailings (afgezien van de afhandeling van de bestelling) e.d. verzonden naar de klanten..

-Naast de verkoper hebben 2 ondersteunende diensten (uitsluitend op aanvraag van de eigenaar) toegang tot de website en ook de klantgegevens.  Dit is onze provider, www.hosting4ever.nl en de website designer www.joomla-website-designer.nl. Zij krijgen alleen toegang als er een ondersteuingsvraag is vanuit www.zwevendevesting.nl op ICT gebied.

-Wij werken met het SSL certificaat, hiermee voorkomen wij dat gegevens onversleuteld verzonden worden.